Creatieve Therapie / coaching

Kinderen

Kinderen uiten hun belevingen en gevoelens makkelijk in spel, in creativiteit. Het is hun spreektaal.
Creatieve therapie helpt kinderen en jongeren hun gevoelens uit te drukken. Het gebruik van creatieve middelen, leert kinderen uiting te geven aan hun problemen. Ze leren hun emoties en belevingen een plaats te geven. Door mee te gaan in de fantasie en belevingswereld van het kind, worden er verwerkingsprocessen op gang gebracht.

Een kennismakingsgesprek voor kinderen en jongeren is een oudergesprek waarin alle kanten van het probleem besproken worden. Er wordt ook stilgestaan bij de verwachtingen van de ouders en het kind en wat ermee kan gedaan worden in de creatieve sessies. Hierna worden de begeleiding met het kind of de jongeren opgestart. Tijdens het volledige therapieverloop van het kind/de jongere worden er op regelmatige tijdstippen oudergesprekken voorzien.

Jongeren & Volwassenen

Wat is het verschil tussen coaching en therapie?

Therapie heeft een helende werking en is gericht op verwerken en loslaten. Als mens groei je en evolueer je door de dingen die je iedere dag meemaakt. Soms zijn deze ervaringen pijnlijk en overweldigend.

In creatieve therapie wordt het onuitspreekbare en het onbewuste geuit in creatieve expressievormen.
Er kan zo veel meer naar buiten komen. Veel meer dan woorden kunnen zeggen. Moeilijke en pijnlijke ervaringen leer je een juiste plaats geven, verzacht door het creatieve proces.

In het creatieve proces maak je contact met jezelf. Het maakt de dingen 'duidelijk' via expressie, via de 'creaties' die je maakt/neerzet, maar vooral door de weg er naartoe.

Coaching daarentegen is dan weer meer gericht op groeien, doelen stellen en stappen zetten.
Het is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching legt de nadruk op het vergroten van de persoonlijke kracht om doelen te bereiken en succesvol te zijn – niet zozeer op het oplossen van een problematische situatie - en op het creêren van nieuwe zienswijzen.

In creatieve coaching worden creatieve werkvormen en creatieve expressie gebruikt om tot inzicht te komen, om doelen te verkennen, om eigen krachten en mogelijkheden in kaart te brengen… Het is een medium om te reflecteren, te exploreren, te creëren en te oefenen.

Maar je kan ze niet altijd scheiden...

Soms is het nodig om zaken te helen. los te laten en soms is het nodig om vooruit te kijken en stappen te zetten.

Na het verwerken, zet je stappen en groei je & in groeiprocessen zijn er soms ook stukken die nood hebben aan helen en loslaten.